pexels-photo-684385 (2)

Upravljanje ljudskim potencijalima – kako prepoznati najbolje kandidate u procesu intervjua

U potrazi za zaposlenicima postoje dva potpuno suprotna stava. Značajan broj poslodavaca smatra kako je nove zaposlenike uistinu lako pronaći. Za razliku od njih, uspješne organizacije shvaćaju da je potraga za najboljim zaposlenicima iznimno težak  i važan proces.

No, kako biste pomogli sebi u procesu pronalaženja najboljih kandidata, potrebno je odgovoriti na sljedeća pitanja:

  1. Koje su vještine, sposobnosti, znanje i iskustvo potrebni za ponuđeno radno mjesto?
  2. Koje se karakteristike kandidata najbolje poklapaju s traženim kvalitetama za taj posao?

Zajedničko je svakoj selekciji da tražite osobu koja je motivirana, ima stručnu pozadinu i odgovoran pristup. Nakon kreiranja oglasa za posao i odabira užeg kruga kandidata koje pozivate na proces intervjua, saznajte kako taj isti proces provesti na što profesionalniji i kvalitetniji način.

Koje su najčešće pogreške poslodavaca u procesu intervjua i kako ih izbjeći?

Koja pitanja možemo postaviti kandidatima u procesu intervjua?

Kako biste prepoznali kandidata koji najbolje odgovara potrebama vaše organizacije, tijekom samog intervjua u sklopu selekcijskog postupka, od kandidata možete zatražiti odgovore na neka od sljedećih pitanja:

PITANJE   SVRHA PITANJA
Možete li nam reći nešto o sebi?  

Ovim se pitanjem malo opušta kandidata jer sigurno zna odgovor na njega. Može se smatrati laganim uvodom u ostatak pitanja, ali i prilikom za saznati malo više o kandidatovom obrazovanju i iskustvu od samog kandidata.

 

Što vas je privuklo da se javite na naš oglas za posao?

 

Prilika za saznati kako je kandidat te njegovo znanje i iskustvo povezano s vašom organizacijom te zašto baš njegove kvalifikacije odgovaraju onome što vi tražite.

 

Koji su vaši ciljevi? Koji je vaš idealan posao? Gdje se vidite za pet godina?

Tako ćete saznati koliko je radno mjesto koje vi nudite blisko onome što kandidat opisuje kao svoj idealni posao i svoj profesionalni cilj.
 

Možete li izdvojiti neki problem ili stresnu situaciju na prijašnjem radnom mjestu te objasniti kako ste riješiti takav problem?

 

Velika je vjerojatnost da je na radnom mjestu koje vi nudite, kao i na mnogim drugima, ponekad prisutan stres s kojim će se kandidat morati suočiti. Ako se kandidat prethodno suočavao s takvim problemima te ih uspješno riješio, potvrđuje da je zaista odgovarajući kandidat za traženu poziciju.

 

Koje su vaše vrline? Koje su vaše mane? Kako utječu na vaš posao?

 

Svaka osoba ima svoje vrline, kao i mane, u to nema sumnje. No, prepoznati svoje vrline, biti svjestan svojih mana te ih izreći naglas vama kao potencijalnom poslodavcu uistinu potvrđuje kandidatove kvalitete.

 

Što smatrate svojim najvećim uspjehom u karijeri?

 

Svi smo ostvarili neki profesionalni uspjeh na koji smo ponosni, stoga kandidatova prethodna ostvarenja možda mogu pridonijeti poboljšanju kvalitete novog radnog mjesta.

 

Zašto ste baš vi idealan kandidat za ovaj posao?

 

Proces selekcije obuhvaća više kandidata, no nisu svi isti i samo je jedan najbliži zamišljenome idealnom kandidatu. Odgovorom na ovo pitanje saznajete koliko je kandidat kojeg intervjuirate blizu idealnom zaposleniku.

 

Imate li kakvo pitanje za nas?

 

Pitanja izravno poslodavcu ukazuju na angažiranost i zainteresiranost za navedeno radno mjesto.

 

Kako biti u potpunosti sigurni da smo zaposlili najkvalitetnijeg kandidata?

Pa, nikada nećete biti u potpunosti sigurni. Ali ono što može pomoći jest pitanje samima sebi: „Bismo li željeli da taj kandidat radi za našeg konkurenta?“ U slučaju da ni sva ova pitanja nisu bila dostatna kako biste došli do najboljeg kandidata, u selekcijski postupak možete uključiti i konkretne zadatke za kandidata, provjeru navedenih preporuka ili ponovljeni, uži krug razgovora za posao.

Više o praktičnim zadacima unutar selekcijskog postupka možete pročitati ovdje.


Tagovi

event manager  hub  javnost  komunikacija  kreativnost  ljudski resursi  mediji  objava za medije  odnosi s javnošću  posao  pr  press  projekt  volonteri  volontiranje  
©Udruga Hepicentar 2018