Webp.net-resizeimage

Ciljna skupina projekta – zašto i kako ju odrediti?

Prijavljujete se na natječaj za financiranje svog projekta i zapeli ste na stavci „ciljna skupina“? Želite uskladiti projekt sa stvarnim potrebama? Svaki uspješan projekt ima jasno određenu grupu kojoj je namijenjen pa tako i vi morate detaljno odrediti kome je namijenjen vaš projekt, tko je vaša ciljna skupina.

Što je ciljna skupina?

Ciljnu skupinu čine korisnici vašeg projekta. To je ona skupina za koju provodite projekt, na koju svojim projektom želite utjecati. Ciljnu je skupinu potrebno detaljno okarakterizirati jer će to utjecati na sve faze organizacije, pripreme i provedbe projekta. Većina odluka bit će donesena u skladu s potrebama ciljne skupine.

Primjerice, organizirate li projekt za podizanje svijesti o važnosti razvrstavanja otpada među djecom, djeca su vaša ciljna skupina. Njihove će potrebe biti presudne za osmišljavanje gotovo svih dijelova projekta. Na primjer:

Kako odrediti ciljnu skupinu

Već sam projekt koji pripremate određuje vašu ciljnu skupinu na jednoj općenitoj razini. Bavite li se organizacijom kvartovskog pomaganja starijim osobama lošeg imovinskog stanja, osnovna ciljna skupina su stariji i siromašniji ljudi. K tome je potrebno definirati karakteristike te skupine koje utječu na organizaciju i provedbu projekta. Kako biste stvarno razumjeli svoju ciljnu skupinu, potrebno je odrediti i razumjeti:

Zašto treba odrediti ciljnu skupinu?

Odredite ispravno ciljnu skupinu kako bi vaš projekt imao bolje ishode. Samo će tako biti maksimalno prilagođen ponašanju i navikama vaših korisnika. Jednom kad točno znate kome je vaš projekt namijenjen, moći ćete ga oblikovati da odgovara konkretnim potrebama.

Drugi je razlog povezan s financiranjem vašeg projekta. Ulagači u vaš projekt žele da on uspije pa će ozbiljni natječaji, oni Europske unije i važnijih domaćih institucija, zahtijevati da u prijavi definirate svoju ciljnu skupinu. Ako to ne učinite mogli biste ne dobiti financijska sredstva. Kvalitetno određena ciljna skupina povećat će vjerojatnost da vam sredstva budu dodijeljena.

Detaljno odrediti ciljnu skupinu je važno kako biste razumjeli ljude kojima je vaš projekt namijenjen. Na temelju tih informacija moći ćete osmisliti projekt koji je najprikladniji za određenu situaciju. Poznavanje i razumijevanje ciljne skupine stoga će omogućiti postizanje najuspješnijih rezultata, olakšati organizacijske dijelove, a također će odigrati važnu ulogu u prijavama na natječaje za financiranje projekta.


Tagovi

event manager  hub  javnost  komunikacija  kreativnost  ljudski resursi  mediji  objava za medije  odnosi s javnošću  posao  pr  press  projekt  volonteri  volontiranje  
©Udruga Hepicentar 2018